หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,989,974 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,289,694 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,578 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,979 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,053,041 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,987 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 946,208 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 813,092 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,853 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,659 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 801,066 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,994 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,844 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 776,180 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
MOU E-Report
โดย : นายศุภกิจ ไชยรินทร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ครูผู้สอนสังคมดีเด่น
โดย : นางพรรณี สิงหะสุริยะ
ร.ร.บ้านนาภู    จ.มหาสารคาม
MOU E-Report
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
MOU E-Report
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
MOU E-Report
โดย : นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
MOU E-Report
โดย : นางสาวกชพรรณ มาแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
MOU E-Report
โดย : นางสาวรัตติกาล กันติ๊บ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
MOU E-Report
โดย : นางสาวธาริกา ศิรินวกุศล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ครูดีศรีเอกชน ปี 2556
โดย : นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
ครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 12th Nanmeebooks Readding Club ปี 2556
โดย : นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมวาดภาพ โปรแกรมเพ้นท์ ชั้น ป.1-3 ปี 2555
โดย : นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมวาดภาพ โปรแกรมเพ้นท์ ชั้น ป.1-3 ปี 2554
โดย : นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี

โดย : นางวัธนานันท์ จันทร์ตา
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
โดย : นางเครือวัลย์ ถิ่นถา
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : พนิดา อรรคอำนวย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 102/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th