ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 63 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
31 ก.ค. 63 กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
25 ก.ค. 63 อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
24 ก.ค. 63 พิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
03 ก.ค. 63 กิจกรรมทำบุญโรงเรียน "เติมบุญ"
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
26 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2, ม.3
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
25 มิ.ย. 63 นักเรียนชั้น ม.1,ม.4 มอบตัว
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
24 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.5, ม.6
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
07 มิ.ย. 63 นักเรียนชั้น ม.4 สอบเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน
06 มิ.ย. 63 นักเรียนชั้น ม.1 สอบเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ