ทำเนียบผู้มีอุปการะคุณ
ผอ.มังกร ปทุมพร
พระครูสิริโพธิสุนทร
ผู้บริจาคเสาไม้และไม้
คุณพ่อกำนันชื่น ชาวพงษ์
คุณพ่อหนา อาระหัง
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อคำมี อาระหัง
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่วันดี จันทรัง
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่คุย ประมังคะตา
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่เก้า ศรีธรณ์
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อมนูญ คงสัตย์
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อเตียง ชาวพงษ์
คุณพ่อเสือ ปะมายะยัง
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อแฮม วรรณปะกา
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อคำสิงห์ วรรณปะเก
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่หล้า วรรณปะเก
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อบุญเลิศ ดงเสือ
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่นวน ปะธิรูโป
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อถวิล วรรณปะเก
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อหล้า หิตายะโส
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณพ่อพิชิต วรรณปะเก
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน
คุณแม่หลอด ชาวดอน
ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียน