ติดต่อเรา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เลขที่ 41 หมู่ 1 ถนนนิวซีแลน์ (วาปีปทุม-บรบือ)   ตำบลดงใหญ่  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 043-750368-9


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน