กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี วิชัยธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0817398559
อีเมล์ : richie23.but@gmail.com

นายยุทธภูมิภูษิฐฐ์ ทับสมบัติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0631023787
อีเมล์ : yuttapoomtabsombat.2012@gmail.com